• PA12-SmallMunicipalities_SW

    PA12-SmallMunicipalities_SW

    Posted on

    by

    Hälsinglands Utbildningsförbund (HEA) deltar i ToNoWaste-projektet som en “följarstad” för att representera små kommuner och testa verktyg och metoder för förebyggande av matavfall som utvecklats av projektet, vilket involverar intressenter från var och en av de sex kommunerna i Halsingland-regionen, främst ansvariga […]

    Continue reading