PA12-SmallMunicipalities_SW

Hälsinglands Utbildningsförbund (HEA) deltar i ToNoWaste-projektet som en “följarstad” för att representera små kommuner och testa verktyg och metoder för förebyggande av matavfall som utvecklats av projektet, vilket involverar intressenter från var och en av de sex kommunerna i Halsingland-regionen, främst ansvariga för matavfall och den svenska livsmedelsstrategin, inklusive kostchefer, koststrateger och primärproducenter, som intervjuas individuellt och i workshops för att bidra med insikter och sprida projektresultat.